Dansk SpaltegulvsKontrol (DSK)

Print Friendly

Dansk SpaltegulvsKontrol (DSK) er oprettet på initiativ af en række spaltegulvsproducenter i samarbejde med landbrugets organisationer.


Formål
Formålet med DSK er at sikre, at dansk landbrugs betonspaltegulvs-elementer lever op til de gældende krav for både dyrevelfærd og betonteknologi.

Etablering
DSK blev etableret den 25. januar 1994. Ordningen styres af kontroludvalget, der består af tre medlemmer:

  • To repræsentanter fra Dansk Landbrugsrådgivning
  • En repræsentant fra Videncenter for Svineproduktion

Egenkontrol
Det bærende i DSK (som i andre kontrolordninger) er virksomhedernes egenkontrol. Der gennemføres en systematisk og dokumenteret stikprøvekontrol af råvarer og af de færdige betonspaltegulvselementer.

Uvildig kontrol
Udover virksomhedernes egenkontrol gennemfører sekretariatet for DSK en supplerende, uvildig kontrol

Produktkrav
DSK stiller entydige krav til elementernes tekniske kvalitet. Disse krav er nøje beskrevet i DSK´s forskrifter, som frit kan rekvireres hos sekretariatet. DSK stiller krav til måltolerancer, belastninger, betonens tæthed og meget mere.

Klageadgang
Klager er som udgangspunkt et anliggende mellem køber og sælger. Men hvis de ikke kan blive enige, kan DSK tilbyde at gå ind i sagen. Netop fordi DSK stiller entydige, tekniske kvalitetskrav til elementerne, er det ofte ret enkelt at afgøre, om klager er berettigede eller ej. Denne fordel har man kun, hvis man køber spaltegulvselementer fra en DSK-tilsluttet virksomhed.

Mærkning
Som dokumentation bliver spaltegulvselementerne mærket med et stempel. 02 020114 02 = er producentens DSK-nummer. DSK = er ordningens logo. 020114 = er produktionsdatoen (år, måned, dag).

Optagelse
For at blive optaget i DSK skal producenten dokumentere, at såvel de anvendte råvarer som de færdige produkter lever op til kontrolordningens krav. Der skal foreligge:

  • Projektmateriale (tegninger, beregninger og beskrivelser).
  • Dokumentation for råvarekvalitet.
  • Dokumentation for færdigvarekvalitet.

Overflade og finish
I manges øjne synes beton at være beton. Dette er imidlertid ikke tilfældet! Der findes mange forskellige betontyper og udstøbningsmetoder.

forside-foto

Et konstant pres i form af miljøafgifter, store lønudgifter, import, udbud og efterspørgsel med mere har medført større fabrikker og et mere rationelt produktionssystem.

Et rationelt system som bygger på stikprøvekontroller, beskrevet i DSK´s tekniske bestemmelser.