Reklamationer på produkter fra DSK-virksomheder

Print Friendly

Denne vejledning er til brug for de virksomheder, der er tilsluttet Dansk Spaltegulv¬skontrol. Reklamationsproceduren er aftalt i DSK´s supplerede kontroludvalg, og dermed tiltrådt af både kontroludvalget og medlemsvirksomhederne. Derfor har medlemsvirksomhederne pligt til at følge aftalte procedure.

  • Behandlingen af reklamationer er som udgangspunkt et anliggende mellem medlemsvirksomheden og køberen. Køberen skal dog allerede når der reklameres, informeres om muligheden for at inddrage DSK i sagen. Det kan f.eks. ske ved at udlevere dette notat.
  • Kun ved uenighed mellem parterne kan DSK blive inddraget i sagen. Henvendelsen kan komme fra både medlemsvirksomheden og køberen. Henvendelsen sker til DSK´s sekretariat.
  • Begge parter i sagen skal derefter give udtryk for, hvad de ønsker undersøgt ved spalteelementerne.
  • Sekretariatet foretager en teknisk undersøgelse af spalteelementerne iht. DSK´s regler.

Efter afprøvning fremkommer sekretariatet med en teknisk rapport, hvoraf det fremgår om reklamationen er berettiget eller ej iht. DSK´s regler.

DSK´s krav til produkterne fremgår af Tekniske Bestemmelser, Prøvnings¬metoder samt af de relevante konstruktionsnormer.

I tvivlstilfælde, samt i tilfælde hvor DSK´s krav ikke giver tilstrækkeligt svar på det, der er ønsket undersøgt, fremkommer kontroludvalget med dets holdning til, om reklamationen er berettiget eller ej.

Ved enhver reklamation skal det fremgå, hvorvidt betonspalteelementerne overholder DSK´s krav.

  • Når sekretariat inddrages i en reklamation skal den rekvirerende part i sagen betale et gebyr på kr. 2000. Såfremt reklamationssagens samlede omkostninger overstiger gebyret på kr. 2000, betales differensen af DSK.
  • Er reklamationen berettiget, skal medlemsvirksomheden betale gebyret på kr. 2000, og deltage økonomisk i udskiftningen/reperationen af betonspalteelementerne.
  • Er reklamationen ikke berettiget, skal køberen betale gebyret, og er ikke berettiget til erstatning.