Lægning og vedligeholdelse

Print Friendly

Betonspalteelementerne kan udlægges med læggevogn eller med kran direkte fra lastvognen.Definér Afdækning
Hvor der kan forekomme byggetrafik som blandt andet rullestilladser, skal betonspalteelementerne beskyttes ved at udlægge 12 mm douglasplader eller lignende.

Asfaltstrimler
For at udligne ujævnheder på vederlagsfladen og på undersiden af betonspalteelementerne, udlægges en asfaltstrimmel oven på det afhærdede afretningslag.

Vederlagsbredde
Betonspalteelementerne skal have et vederlag på kanalvæggen på minimum 50 mm ved svinespalter og minimum 75 mm ved kvægspalter.


illustration1
Justering
Spalteelementerne justeres i lodret og vandret retning, indtil de ikke vipper, og gulvet er jævnt og plant. Eventuelle niveauforskelle mellem elementerne reguleres med små stykker asfaltpap. Enkelte elementer omrokeres om nødvendigt, så højdeforskelle mellem to naboelementer udlignes mest hensigtsmæssigt.


illustration2


Acceptabelt niveau
Det færdige spaltegulv er acceptabelt, når niveauforskellen mellem to naboelementer, der ligger ved siden af hinanden, er under 3 mm. Dette både på elementernes langsider og i enderne. Ønskes mindre højdeforskelle, kan overfladen eventuelt slibes, så elementerne ligger helt i niveau.Niveau


Modtagekontrol

Før nedlægning efterses betonspalteelementerne for fejl. De frasorteres, hvis der er alvorlige skader. Små skader som kantafskalninger efterrepareres i henhold til fabrikkens anvisning. Datostempel kontrolleres, og hvis elementerne er yngre end syv dage, må de kun udlægges med fabrikkens godkendelse.foto-laegning-montagekontrol


Håndtering

Oplagring af spalteelementerne på byggepladsen skal ske på et jævnt og fast underlag. Ved stakning af elementer,skal strøerne være lige over hinanden. Den maksimale stakningshøjde er otte lag.foto-laegning-haandtering


Afretningslag

På kanaloversidens overkant etableres et afretningslag af mørtel (min. 25 MPa). Afretningslaget skal være fuldstændigt jævnt og plant. Afretningslaget skal være 20 – 30 mm tykt.foto-laegning-afretningslag


Belastning
Betonspaltegulvet er beregnet til dyr (svin og køer) og er derfor kun dimensioneret til dette. Den maksimale belastning på spalterne svarer til en punktlast på 400 kg for kvægspalter og 200 kg for svinespalter.foto-laegning-belastning


Efterbehandling
Staldgulve udsættes for syreangreb, især omkring krybberne. Betonspaltegulvet skal på udsatte steder altid efterbehandles med et velegnet overfladebehandlingsmiddel – spørg leverandøren!foto-laegning-efterbehandling


Advarsel
Vær varsom når gulvet rengøres. Højtryksrensning kan forvolde skader. For at sikre lang levetid af betonspaltegulvet anbefales iblødsætning!

Fræsning af overfladen for at opnå en skridsikker overflade kan ikke anbefales!

Betonspaltegulvet kan ikke tåle store belastninger som for eksempel materialeoplagring eller kørsel med maskiner!foto-laegning-advarsel