Anbefalinger

Print Friendly

Færdsel på spaltegulve skal foregå med omtanke!

Spaltegulvets primære formål er at sikre en gødningsgennemgang og derved holde dyrene rene og sunde. Der er i moderne stalde kommet et stigende behov for at kunne benytte spalterne til andet end det primære formål. Dyrevelfærd, lovkrav, økonomi og daglig anvendelse har gennem en årrække medført begrebet ”kørefaste spalter”.

Download pdf-fil til højre for at læse mere.